Coinmotionin verotusohjeiden kolmannessa osassa tarkastellaan kryptovaluuttojen louhinnan ja treidauksen verotusta. Tämä artikkeli on suunnattu kryptoalan ammattilaisille, treidausta harrastaville sekä louhinnan aloittamista suunnitteleville. Miten louhintaa ja treidausta verotetaan ja mitä verotuksessa kannattaa ottaa huomioon. Artikkelin avulla minimoit riskin saada ikävää postia verokarhulta.

Virtuaalivaluuttojen verotus

Käydään lyhyesti läpi, miten Verohallinto tulkitsee virtuaalivaluuttoja ja miten niitä niitä verotetaan. Kryptovaluuttojen parissa jo jonkin aikaa toiminut konkari tietää, että virtuaalivaluutta, kryptovaluutta ja tokenit eivät välttämättä aina tarkoita samaa asiaa. Verohallinto kuitenkin tulkitsee nämä kaikki samaksi asiaksi ja niitä kaikkia koskee sama vero-ohje. Virtuaalivaluutat ovat Verohallinnon tulkinnan mukaan digitaalisessa muodossa olevaa arvoa. Verottaja noudattaa tiettyjä kriteereitä virtuaalivaluutan määrittämiseen. Verottajan tulkinnan mukaan virtuaalivaluutta tarkoittaa digitaalisessa muodossa olevaa arvoa:

  1. jota keskuspankki tai muu viranomainen ei ole laskenut liikkeeseen ja joka ei ole laillinen maksuväline;
  2. jota henkilö voi käyttää maksuvälineenä; ja
  3. joka voidaan siirtää, tallentaa ja vaihtaa sähköisesti.

Jotta digitaaliseen arvoon voidaan soveltaa virtuaalivaluuttoja koskevaa verotusta, sen täytyy täyttää kaikki ylläolevat kriteerit. Helppo esimerkki on Bitcoin.

Louhinnan verotus

Kryptovaluuttojen louhijat ovat varmasti varsin hyvin kartalla siitä, miten louhinta tapahtuu. Käydään kuitenkin louhinnan aloittamisesta haaveileville tai muuten aiheesta kiinnostuneille lyhyesti läpi, mitä louhinta on, miksi se on tärkeää ja mihin sillä pyritään. Jos koet, että tunnet perusteet paremmin kuin omat taskusi, voit hypätä suoraan louhinnan verotusta käsittelevään kohtaan.

Mitä kryptovaluuttojen louhinta on?

Kryptovaluuttojen louhinta on yksi tapa ansaita tuloa kryptomaailmassa. Kryptovaluuttoja voi kärjistetysti louhia kahdella tapaa: työntodistemekanismilla (Proof-of-Work, PoW) ja varantotodistemekanismilla (Proof-of-Stake, PoS). Aloittakaamme työntodistemekanismista, eli Proof-of Workista.

Proof-of-Work-louhinta

Työntodistemekanismilla louhiminen on prosessi, jossa tehokkaat tietokoneet ratkaisevat kilpaa monimutkaisia matemaattisia tehtäviä luodakseen lohkoketjuun uuden lohkon. Useat tietokoneet ylläpitävät virtuaalivaluutan laskennallista tehoa. Se, joka saa ensimmäiseksi ratkaistua tehtävän, luo ketjuun uuden lohkon ja saa vastineeksi palkkion käyttämästään energiasta ja työstä. Louhijat ratkaisevat matemaattisia funktioita ja taltioivat lohkoketjun lohkojen data-arvoja. Kun louhija saa laskutoimituksen ratkaistua, tuloksena syntyy uusi lohko ja louhija saa palkkioksi kryptovaluuttaa, esimerkiksi Bitcoinia. Hajautetun verkon, eli lohkoketjun, vahvuutena on turvallisuus. Verkossa olevat tietokoneet suorittavat vain niille määriteltyjä prosesseja ja verkkoon kohdistuneet hakkerointiyritykset ovat lähes mahdottomia ja uskomattoman kalliita, jolloin hyökkääjällä on kannustin puolustaa verkkoa (louhia) sen sijaan, että hyökkäisi sitä vastaan.

Proof-of-Stake-louhinta

Varantotodistemekanismi, eli Proof-of-Stake, tarkoittaa virtuaalista louhintaa, jossa fyysisen tietokokoneen liittämisen sijaan verkkoa turvataan lukitsemalla siihen tokeneita. Suuri osa viime vuosina ilmestyneistä virtuaalivaluutoista perustuu juuri Proof-of-Stake mekanismiin. Steikkauksen vahvuutena on edullisuus; se ei vaadi louhijalta kalliita laiteinvestointeja tai louhintatehon vuokraamista. Louhija voi steikata omistamansa tokenit ja ansaita eräänlaista korkotuloa niitä vastaan. Mitä enemmän louhija lukitsee, sitä enemmän hänen on mahdollista saada palkkiota.

Muita steikkauksen hyviä puolia ovat ne, että se ei kasvata sähkölaskua eikä vaadi fyysisen laitteiston jatkuvaa päivittämistä. Louhijalle steikkaus on edullisin ja helpoin tapa aloittaa kryptovaluuttojen louhiminen, sillä sitä voi tehdä olemassa olevilla tokeneilla. Joihinkin protokolliin on pääsyvaatimuksena minimisteikkausmäärä. Juoksevia kuluja ei ole, joten steikkaamalla on mahdollista saada hyvää tuottoa sijoitukselleen.

Steikkauksen riskinä on tokenien arvonvaihtelu, ja yleensä steikkaus tarkoittaa sitä, että lukitset varasi verkkoon ennaltamääritellyksi ajaksi, etkä voi nostaa niitä heti pois. Yhä useammat virtuaalivaluutat tukevat steikkausta kun Proof-of-Stake-mekanismi on yleistynyt. Esimerkiksi Ethereum on vuosien odotuksen jälkeen kokemassa The Mergen, eli hetken, jolloin Ethereumin pääverkko siirtyy työntodistemekanismista varantotodistemekanismiin. Käsitellään seuraavaksi louhinnan verotusta.

Miten louhintaa verotetaan?

Louhinnan verotus vaihtelee hieman riippuen siitä, osallistuuko louhija työntodiste- vai varantotodistemekanismia käyttävän virtuaalivaluutan louhimiseen.

Työntodistemekanismilla (Proof-of-Work, PoW) toimivan virtuaalivaluutan louhinnasta saatava tulo verotetaan ansiotulona, kuten tavallinen palkka. Louhimalla ansaittu tulo arvostetaan vaihtokurssin mukaan, joka sillä on louhinnan hetkellä euroina. Louhinnan verotusarvo realisoituu siis aina, kun louhija vastaanottaa louhinnasta saatuja tuloja. Louhinnan verotuksessa voi kuitenkin halutessaan käyttää päivittäistä tai kuukausittaista keskiarvoa tulojen ilmoittamisessa, jolloin arvoon sovelletaan kertymisajan keskikurssia. Louhijan tulee tässä tapauksessa käyttää samaa laskentatapaa koko verovuoden ajan ja keskikurssin arvottamisessa tulee käyttää samaa pörssiä.

Steikkaamalla, eli varantotodistemekanismia (Proof-of Stake, PoS) käytettäessä tuloa hankitaan virtuaalivaluuttojen eli oman pääoman avulla. Siksi saadut tuotot verotetaan pääomatulona, samalla tavalla kuin osingot. Tässäkin tapauksessa louhinnan verotusarvo realisoituu sillä hetkellä, kun louhija vastaanottaa palkkioksi saadut virtuaalivaluutat tilillensä tai lompakkoonsa. Louhija voi vähentää verotuksessa louhinnasta aiheutuvia kuluja, kuten laitehankintoja ja sähkölaskuja. Tulon määrä on saatujen virtuaalivaluuttojen arvo kyseisellä hetkellä.

Kryptovaluuttatreidaamisen verotus

“Tavallisille” sijoittajille, jotka lähinnä ostavat ja holdaavat virtuaalivaluuttoja, verotusprosessi on suhteellisen simppeli, koska kauppaa on tehty vain muutamilla kryptovaluutoilla ja kauppojen määrä on vähäinen. Aktiivisesti kryptovaluutoilla kauppaa käyvälle treidaajalle verotus on kuitenkin kaikkea muuta kuin yksinkertainen ja suoraviivainen. Älä säikähdä, avuksesi on onneksi olemassa tulojen ilmoittamista helpottavia työkaluja. Katsotaan ensin miten virtuaalivaluuttojen verotus tapahtuu.

Virtuaalivaluuttojen verotuksessa on sama verokanta kuin pääomatulon verotuksessa. Kryptotreidaaja maksaa 30 prosenttia veroa myyntivoitoista 30 000 euroon saakka ja 34 prosenttia veroa, jos vuosittaiset treidaamisella saadut luovutusvoitot ylittävät 30 000 euroa.

Verotettavat tulot, eli myyntivoitto, lasketaan seuraavasti:

Myyntihinta – ostohinta – kulut = myyntivoitto

Kryptovaluuttatransaktioiden kautta syntyneestä voitoista tulee maksaa verot joko todellisen hankintamenon perusteella (käyttäen FiFo laskentamenetelmää) tai hankintameno-olettaman perusteella.

FiFo (first in, first out) on yleisimmin käytettävä virtuaalivaluuttojen verotustapa ja treidaajalle käytännössä pakollinen. FiFo-menetelmällä virtuaalivaluuttojen hankintahinnat lasketaan järjestyksessä ensimmäisestä tekemästäsi transaktiosta viimeiseen. Jos teet aktiivisesti kauppaa eri virtuaalivaluutoilla, sinun on tärkeä ymmärtää, miten FiFo-menetelmä toimii. Verottaja tulkitsee jokaisen oston, myynnin, sekä vaihtamisen luovutusvoiton tai tappion realisoimisena. FiFo-menetelmää käyttävä treidaaja voi vähentää verotuksessa osto-, myynti-, ja säilytyskulut.

Tehdessäsi virtuaalivaluutalla useita ostoja ja myyntejä, sinulla on Verohalinnon mukaan muistiinpanovelvollisuus eli sinun tulee pitää tarkkaa kirjanpitoa tekemistäsi kaupoista. Verottaja nimittäin tulkitsee, että tehdessäsi myynnin tai vaihtaessasi esimerkiksi Bitcoinia USDC vakaavaluuttaan, myyt ensin virtuaalivaluutan, jonka olet ostanut ensimmäisenä. Myyntihinnasta vähennetään ensiksi ensimmäisen ostosi hinta, sen jälkeen toisen, ja niin edelleen. Ymmärrät varmasti tässä kohtaa, että jos teet satoja transaktioita eri summilla, kirjanpidosta tulee todella hankalaa. Seuraavaksi hyvin yksinkertainen esimerkki:

Sanotaan, että tekninen analyysi ja lohkoketjusta saatu data kertoo sinulle hyvästä ostopaikasta. Ostat Bitcoinia 1 000 eurolla. Seuraavana päivänä sijoituksesi on noussut 15 prosenttia 1 150 euroon ja päätät vaihtaa kaikki Bitcoinisi USDC-vakaavaluuttaan. Sijoituksesi on kasvanut ostohetkestä 150 euroa (1 150 € – 1000 € = 150 €) voittoa. Vaihtaminen realisoi luovutusvoittosi ja sinulle jää maksettavaksi veroa 45 euroa (150 € x 30 % = 45 €).

Vero-ohjelmat sijoittajan avuksi

Jos kauppoja tulee vuoden aikana paljon, excel-taulukon ylläpitäminen alkaa käymään työstä. Onneksi verkossa avuksesi on olemassa monia verotuksessa auttavia ilmaisia työkaluja. Osa, kuten Koinly, tukee suurimpia ja tunnetuimpia kryptovaluuttapörssejä. Palvelut hakevat kaupankäyntitietosi suoraan pörsseistä haluamaltasi ajalta, mikä helpottaa osto- ja myyntihintojen seurantaa.

Yhteenveto

Louhiminen on hyvä tapa ansaita “palkkaa” virtuaalivaluuttamarkkinoilta ja monelle treidaamisesta on tullut ensin harrastus ja myöhemmin jopa ammatti. Molemmat ovat kasvattaneet suosiotaan kryptomarkkinan kasvun mukana. Vielä kuitenkin virtuaalivaluuttoja koskeva lainsäädäntö on lapsen kengissä, joten louhijan ja treidaajan kannattaa pitää systemaattisesti kirjaa tuloistaan, ostoistaan, myynneistään ja vaihdoistaan. Näin verokarhu ei pääse yllättämään ikävän kirjeen kanssa.

Lue lisää: Kryptovaluuttojen verotus – verotusohje kryptosijoittajalle

Vuosi 2024 on erinomainen ajankohta aloittaa kryptovaluuttoihin sijoittaminen. Sijoita mm. markkinoiden johtavaan kryptovaluuttaan bitcoiniin turvallisesti Coinmotionin kautta. Avaa maksuton tili alennetuilla kaupankäyntikuluilla tästä.